Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

επ' ευκαιρία της μαύρης επετείου...
Μια και σήμερα έχουμε την επέτειο του μνημονίου (μνημόσυνου), ας θυμηθούμε λίγο τη σειρά των γεγονότων εκείνων των ημερών.

Την 5 Μαίου 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3845/2010 στη Βουλή με τις γνωστές διαρροές και διαγραφές βουλευτών. Είναι ο νόμος που αποκαλούμε «μνημόνιο». Την επομένη, 6 Μαΐου 2010, ο νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 65Α -6/5/2010). Στο άρθρο 1 παρ. 4 προβλέπεται: «Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση».
Στις 6 Μαΐου 2010 με μια κατάπτυστη τροπολογία της τελευταίας στιγμής το άρθρο 1 παρ. 9 του νόμου 3847/2010 ορίζει: «Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις «συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους».
Στη δε παρ. 10 του άρθρου 1 του πιο πάνω νόμου ορίζεται: «Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 6 αρχίζουν από 1ης Ιουνίου 2010 και των παραγράφων 7 έως και 9 από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ο νόμος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 11-5-2010. (ΦΕΚ 67Α 11/5/2010).
Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 8 Μαΐου 2010, ο υπουργός Οικονομικών υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση με την οποία παραιτήθηκε «άνευ όρων και αμετάκλητα» από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας!

Μια και έχουμε την επέτειο του μνημονίου (μνημόσυνου), ας θυμηθούμε λίγο τη σειρά των γεγονότων εκείνων των ημερών. Την 5 Μαίου 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3845/2010 στη Βουλή με τις γνωστές διαρροές και διαγραφές βουλευτών. Είναι ο νόμος που αποκαλούμε «μνημόνιο». Την επομένη, 6 Μαΐου 2010, ο νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 65Α -6/5/2010). Στο άρθρο 1 παρ. 4 προβλέπεται: «Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση».
Στις 6 Μαΐου 2010 με μια κατάπτυστη τροπολογία της τελευταίας στιγμής το άρθρο 1 παρ. 9 του νόμου 3847/2010 ορίζει: «Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις «συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους».
Στη δε παρ. 10 του άρθρου 1 του πιο πάνω νόμου ορίζεται: «Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 6 αρχίζουν από 1ης Ιουνίου 2010 και των παραγράφων 7 έως και 9 από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ο νόμος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 11-5-2010. (ΦΕΚ 67Α 11/5/2010).
Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 8 Μαΐου 2010, ο υπουργός Οικονομικών υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση με την οποία παραιτήθηκε «άνευ όρων και αμετάκλητα» από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας.


Η δανειακή σύμβαση, πέραν των άλλων λόγων ακυρότητας, είναι ανίσχυρη επειδή υπογράφηκε από άνθρωπο που δεν είχε εξουσιοδότηση να το κάνει (είναι 3 μέρες πριν την 11 Μαίου, οπότε και ίσχυσε η κατάπτυστη τροπολογία που του έδωσε την εξουσιοδότηση).
Κι όμως…Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου